educatief ontwerper

Als pedagoog ondersteun ik organisaties en pedagogisch professionals.

RAAK! is een kindvolgende benadering met ruimte voor de ontwikkelkracht, bewegingsvrijheid en creativiteit van kinderen én beroepskrachten in de kinderopvang en de basisschool.

RAAK! is een verrassend en praktijkgericht traject voor professionals waarbij we uitgaan van spontaan spel als  een natuurlijke activiteit waarin alle ontwikkelingslijnen samen vallen.

Met een ervaren gids en een compacte basisuitrusting verlaten medewerkers en leerkachten het gebaande pad; ze  verbreden hun horizon. Met een opmerkzame blik en een onderzoekende houding kijken zij naar de wereld waarin jonge kinderen zich bewegen en zien zijn een veelvoud aan ontwikkelingkansen.

Zij worden ervaren in het inrichten van betekenisvolle en interactieve omgevingen. Vol zelfvertrouwen lokken zij ontmoeting, verwondering en spel uit.

…zoals bij iedere andere expeditie is het vooraf niet helemaal duidelijk hoe de tocht door het pedagogische veld precies gaat verlopen en welke uitdagingen en kansen zich onderweg voordoen…

de kaart

zie het kind!
  • hoe komen kinderen tot betrokken spel en onderzoek?

 

     de rugzak

ken jezelf! 
  • hoe word je het geliefde speelmaatje van kinderen?

 

 

het kompas

bepaal de richting!
  • ervaar de kracht van ontmoeten en verwonderen  

Aanbod:

♠ RAAK! coaching en intervisie

♠ RAAK! samen op weg, naar een eigentijds IKC 

♠ RAAK!  kindvolgend werken: in kinderopvang en basisonderwijs

♠  RAAK! monitor voor professionele groei

artikel verschenen in vakblad Management Kinderopvaog

http://werkendleren.nl/wp-content/uploads/2017/02/Artikel-management-kinderopvang.pdf